ภาษาไทย | English
 
   
 

ข้อมูลทางเทคนิค » Rubber

Rubber

  Natural Rubber for Pharmaceutical Use  
 
  Natural Rubber (cis 1-4 polyisoprene): ยางธรรมชาติได้มาจากการตกตะกอนของน้ำยางที่กรีดจากต้นยางที่รู้จักกันในชื่อ Heveas Brasiliensis  แม้ว่ามันจะมีคุณสมบัติทางกลศาสตร์ดี (good mechanical property) แต่น่าเสียดายที่มีมาพร้อมกับข้อเสียบางประการ  ข้อเสียของยางธรรมชาติคือไม่สามารถป้องกันการซึมผ่าน (permeability) ของก๊าซและไอน้ำได้  อายุสั้นลงเมื่อสัมผัสกับความร้อนและอากาศ  ปลดปล่อยส่วนประกอบออกมาโดยการสกัดด้วยไอน้ำในขณะนึ่งฆ่าเชื้อโรค  และบวม (bloom) ได้ง่าย
 
  Synthetic Rubbers for Pharmaceutical Use  
 
  Synthetic isoprene (Polyisoprene): ยางสังเคราะห์ชนิดนี้ได้มาจากการ polymerization ของกลุ่มไฮโดรคาร์บอนมีชื่อเรียกว่าไอโซพรีน (isoprene) ซึ่งเป็นผลผลิตจากปิโตรเลียม  โครงสร้างและคุณสมบัติของยางสังเคราะห์ชนิดนี้คล้ายคลึงกับยางธรรมชาติ    มันจึงเป็นทางเลือกเพื่อใช้ผลิตสินค้าสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ต่อยางธรรมชาติ
 
  Butyl (Isobutylene Isoprene): Butyl rubberได้มาจากการ co-polymerization ของ isobutylene และ isoprene ซึ่งได้จากการกลั่น petroleum  มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดี  ทนต่อ oxidization, ozone, acid และ baseได้ดี  แต่มี mechanical propertiesไม่ดี  ดังนั้นจุกยางบิวทิลจึงถูกนำมาใช้ปิดขวดบรรจุยาผงที่ดูดความชื้นสูง (high hygroscopic powder) หรือผลิตภัณฑ์จากการทำแห้ง (lyophilized product) หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกอ๊อกซิไดซ์ได้ง่าย (highly oxidizable item)  บางกรณีก็ถูกนำไปใช้ผลิตลูกสูบกระบอกฉีดยา (syringe plunger) และ กระเปาะบีบสำหรับหยด (dropper)
 
  Bromobutyl/Chlorobutyl (Bromo/Chloro Isobutylene Isoprene): ยางสังเคราะห์ทั้งสองชนิดนี้ได้จากการ haloginization ของ butyl rubber ไม่มีความแตกต่างกันชัดเจนระหว่าง bromobutyl และ chlorobutyl rubber   เนื่องจากยางสังเคราะห์สองชนิดนี้มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันมาก  ธาตุ halogen ที่เติมเข้าไปมีผลต่อลักษณะสำคัญของ butyl rubber ค่อนข้างน้อย  คุณสมบัติสำคัญของ bromobutyl และ chlorobutyl rubber ก็ยังคงเปีนความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดี  เมื่อเปรียบเทียบกับ butyl rubber แล้ว   bromobutyl และ chlorobutyl rubber มีความทนทานต่อความร้อนและไอน้ำได้ดีกว่าและทนทานต่อสารเคมีเป็นเยี่ยม   ประโยชน์หลักของยางสังเคราะห์สองชนิดนี้คือใช้ผลิตจุกยางสำหรับขวดยาฉีดและขวดน้ำเกลือ   และลูกสูบสำหรับ prefillable syringe หรือ dental cartridge สำหรับบรรจุยาชาเพื่องานทันตกรรม
 
  Ethylene Propylene Diene Monomers (EPDM): ยางสังเคราะห์ชนิดนี้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจกับสารละลายที่มีฤทธิเป็นด่าง   จุกยาง EPDM จึงถูกนำมาใช้กับยาน้ำที่มี pH 10 หรือสูงกว่า
 
  Nitrile rubber (Nitrile butadiene rubber): ยางสังเคราะห์ชนิดนี้คือโคโพลิเมอร์ของ acrytonitrile และ butadiene   ให้ความทนทานดีต่อ animal oil, vegetable oil และ mineral oil   จุกยางNitrile จึงถูกแนะนำให้ใช้กับยาฉีดที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำมัน (oil base)
 
  Silicone rubber (Methyl vinyl silicone): ยางซิลิโคนเป็นโพลิเมอร์ประกอบด้วย silicon, carbon, hydrogen และ oxygen   ปกติยางซิลิโคนไม่มีปฎิกริยากับสารอื่นใด (inert)  คงตัวดี (stable) และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ดี   ทนทานต่อความร้อนที่อุณหภูมิได้ตั้งแต่ -55°C ถึง +300°C  จากคุณสมบัติดังกล่าวยางซิลิโคนจึงใช้ผลิตสินค้าที่ต้องทนต่ออุณหภูมิสูงหรือจำเป็นต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรคหลายๆครั้ง 
 
  Thermoplastic elastomers (TPE): ยางสังเคราะห์ชนิดนี้เป็นส่วนผสมทางกายภาพ (physical mix) ของพลาสติคและยาง   ซึ่งสามารถทำเป็นรูปร่างต่างๆได้เมื่อถูกความร้อน (thermoplastic) และมีคุณสมบัติเหมือนยาง (elastomeric property)   TPE ไม่จำเป็นต้องผ่านขบวนการ vulcanization และสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยมีค่าความเบียงเบน (tolerance) น้อยมาก   ข้อดีของ TPE คือมีความสะอาดสูง    สารสกัดจากเนื้อยางอยู่ในระดับต่ำมาก (very low extractables)     และใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิตเป็นสินค้าได้ (fully automated manufacturing)
 


ย้อนกลับ
 
Home  l  About Biomed  l  Products & Services  l  Technical Information  l  Events & News  l  Career  l  Contact Us
Copyright ©2011 Biomed.co.th