ภาษาไทย | English
 
   
 

ข้อมูลทางเทคนิค » Glass

Glass

Glass Container for Pharmaceutical Applications
 
Container of USP type III glass (Soda-lime glass)   แก้วชนิดนี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำ (hydrolytic resistance) ไม่ดี  เหมาะสำหรับบรรจุยาฉีดที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (non-aqueous preparation) และยาฉีดที่เป็นผง (powder)  สามารถใช้กับยาที่ไม่ใช้สำหรับฉีด  ภาชนะแก้ว type III ควรฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนแห้งก่อนนำไปบรรจุยา
 
Container of USP type II glass (Treated soda-lime glass)   แก้วชนิดนี้คือแก้วโซดาไลม์ (soda-lime) ที่ผ่านการปรับสภาพความเป็นด่างของผิวแก้วด้วยวิธีพิเศษ(special treatment) ทำให้ผิวแก้วหนาประมาณ 0.1-0.2 ไมครอนมีสภาพใกล้เป็นกลาง เหมาะสำหรับบรรจุยาฉีดที่มีสภาพเป็นกรด (acid) และเป็นกลาง (neutral)  ภาชนะแก้ว type II สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งก่อนและหลังบรรจุยา
 
Container of USP type I glass (Neutral borosilicate glass)   แก้วชนิดนี้มีโครงสร้างเป็นแก้วบอโรซิลิเกต (borosilicate)  ใช้ได้ดีสำหรับบรรจุยาฉีดทุกชนิดไม่ว่ามีค่า pH เป็นกรด เป็นกลางหรือเป็นด่าง  มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกระทันหัน (thermal shock)ได้ดี  สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งก่อนและหลังบรรจุยา
 
ปกติชนิดของแก้ว (type of glass) จะพิมพ์เป็นตัวนูนด้วยตัวเลขโรมันหรืออารบิกที่ก้นของภาชนะ  ภาชนะที่เป็นแก้วสำหรับบรรจุยาฉีดไม่ควรใช้ซ้ำ ยกเว้น type I
 
สำหรับยาที่ไวต่อแสงอุลทราไวโอเลต (ultraviolet light)  แนะนำให้ใช้ภาชนะแก้วสีชา (amber glass) แทนแก้วไม่มีสี   U.S. Pharmacopoeia บทที่ <671> กำหนดให้แสงในช่วงความยาวคลื่น 290-450 นาโนเมตร สามารถผ่านทะลุ (transmit) ภาชนะแก้วสีชาที่ใช้บรรจุยาฉีด ได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ในตารางข้างล่างนี้
 
Nominal Size (in ml) Maximum Percentage of Light
Transmission (%T) at Any Wavelength
Between 290 and 450 nm
Flame-sealed Containers<   Closure-sealed Containers
1 50   25
2 45   20
5 40   15
10 35   13

20

30

  12
50 or more 15   10
 
USP 32 chapter <660> Tests and Limits for Determination of the Resistance to Water Attack of New Glass Containers.
 
1. Powdered Glass Test and Limits
 
Nominal Size (in ml) Maximum Percentage of Light
Transmission (%T) at Any Wavelength
Between 290 and 450 nm
Flame-sealed Containers   Closure-sealed Containers
1 50   25
2 45   20
5 40   15
10 35   13
20 30   12
50 or more 15   10
 
2. Surface Glass Test and Limits
 
Filling Volume (ml) Maximum Volume of 0.01 M HCl per 100ml of Test Liquid (ml)
Types I and II Type III
  Up to 1 2.0 20.0
  Above 1 and Up to 2 1.8 17.6
  Above 2 and Up to 5 1.3 13.2<
  Above 5 and Up to 10 1.0 10.2
  Above 10 and Up to 20 0.80 8.1
  Above 20 and Up to 50 0.60 6.1
  Above 50 and Up to 100 0.50 4.8
  Above 100 and Up to 200 0.40 3.8
  Above 200 and Up to 500 0.30 2.9
  Above 500 0.20 2.2
 
3. Water Attack at 121º Test for Type II Glass Container and Limits
 
Type< General Description* Type of Test Limits
Size,** ml ml of 0.020N Sulfuric Acid
II Treated soda-lime glass Water Attack 100 or less 0.7
        0.2
*The description applies to containers of this type of glass usually available.
**Size indicates the overflow capacity of the container.


ย้อนกลับ
 
Home  l  About Biomed  l  Products & Services  l  Technical Information  l  Events & News  l  Career  l  Contact Us
Copyright ©2011 Biomed.co.th